Pfleiderer HDF StyleBoards i HDF DecoBoards
Rešenja za industriju nameštaja i proizvodnju vrata


Aplikacije HDF ploča

  • Proizvodnja vrata
  • Proizvodnja podnih ploča
  • Dekorativni elementi, kao što su okviri slika itd.
  • Proizvodnja višeslojnog materijala
  • Pozadinske ploče kod ormara, garderober
  • Dno fioke
  • Dno krevetaKarakteristike i ekološki standardi

HDF je nenosiva ploča koja se često koristi u enterijerima, posebno tamo gde su uslovi suvi. Pravi se od gusto presovanih vlakana drveta, obično od drveta otpadaka, kao što su piljevina i strugotine. Zbog svoje visoke gustine, HDF je izuzetno stabilan materijal i otporan na savijanje i deformaciju. Ima visoku stabilnost, površina mu je glatka i jednostavan je za različite obrade: furniranje, oplemenjivanje, farbanje i lakiranje.

Tokom proizvodnje HDF StyleBoards i HDF DecoBoards, Pfleiderer prati najviše ekološke standarde. Proizvodi su lakirani prema DIN EN standardima, a drvo korišćeno u proizvodnji potiče od sertifikovanog dobavljača, koji koristi uravnoteženo upravljanje šumama.

HDF ploče