kumplast-logo-2

Kant trake su proizvodi koje odlikuju dve komponente, estetska i upotrebna. Upotrebljavaju se za zatvaranje ivica elemenata na mestima prereza kako bi zaštitili elemente od oštećenja udarcima ali i estetski da se ne vidi gola iverica.