IMMAGO (IM) površinska struktura

U kontrastu, dizajn površinske obrade Immago je zasnovan na betonskoj oplati. Senke, ogrebotine i zrnatosti površine stvaraju izgled koji podvlači veštinu izrade. Zahvaljujući toplim notama, Immago se posebno dobro uklapa u dizajn betona, tekstila i prirodnog drveta.